Cardiff

Cardiff

UpRising Cymru

We are delighted to be launching UpRising Cymru in 2015!

We launch our flagship leadership programme in Cardiff in October 2015. 

UpRising Leadership Programme 

The UpRising core leadership programme is our flagship programme. It is a nine month programme, involving ‘access behind the scenes’ sessions with some of the UK’s most senior leaders.  The core programme offers participants a unique first-hand view of the way that political, business, public sector and community organisations work together to shape our communities. Each participant is individually matched with a coach and a mentor who supports them on a one to one basis throughout their time on the programme.

All participants work with other UpRisers to design and deliver a social action campaign on a local issue they are passionate about.  As well as forming networks with senior figures, participants also build strong networks amongst their peers on the programme.

Through this programme we equip young people with the knowledge, networks, skills and confidence to reach their leadership potential and take social action on issues they care about.

Most sessions and workshops take place in the evening so that the programme can be fitted around work, study and other commitments.

Do you want to speak to someone about UpRising Cymru

Please call UpRising Head Office on 0203 745 7960 

Rydym yn falch iawn o allu lansio UpRising Cymru yn 2015!

Byddwn yn lansio ein rhaglen arweinyddiaeth nodedig yng Nghaerdydd ym mis Hydref 2015. 

Rhaglen Arweinyddiaeth UpRising 

Rhaglen arweinyddiaeth Uprising yw ein prif raglen. Mae hi'n rhaglen naw mis o hyd sydd yn cynnwys sesiynau 'tu ôl i'r llen' gyda rhai o arweinwyr mwyaf nodedig a blaenllaw y DG. Mae'r rhaglen graidd yn gyfle i gyfranogwyr gael golwg uniongyrchol ac unigryw ar y modd y mae sefydliadau gwleidyddol, busnesau a mentrau cyhoeddus a chymunedol yn gweithio gyda'i gilydd i siapio ein cymunedau. Mae pob cyfranogwr yn gweithio wyneb-yn-wyneb â hyfforddwr a mentor drwy gydol y rhaglen.

Bydd pob cyfranogwr yn gweithio gyda chyfranogwyr eraill UpRising i gynllunio a chyflwyno ymgyrch weithredu gymdeithasol yn ymwneud â phwnc lleol sydd o bwys iddyn nhw. Yn ogystal â ffurfio rhwydweithiau gydag unigolion nodedig, bydd cyfranogwyr hefyd yn creu rhwydweithiau â'u cyfoedion.

Nod y rhaglen hon yw arfogi pobl ifainc - sicrhau bod ganddyn nhw'r wybodaeth, y rhwydweithiau, y sgiliau a'r hyder i gyrraedd eu potensial fel arweinwyr ac i ymwneud yn gymdeithasol â'r materion sydd o bwys iddyn nhw.

Mae'r rhan fwyaf o'r sesiynau a'r gweithdai yn cael eu cynnal gyda'r hwyr er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn addas i bobl sydd yn gweithio, yn astudio neu a chanddynt ymrwymiadau eraill.

Hoffech chi drafod UpRising Cymru â rhywun?

Ffoniwch neu e-bostiwch Katy Baker, Regional Programme Manager on 07467 148 165 or email katy.baker@uprising.org.uk 

 

Cardiff


T: 07871 044 649
E: hello@uprising.org.uk